Skogens värde är bara till låns

24 juni 2019 "Kom ihåg att skogen är ett värde du bara har till låns ett tag. Sköt den därför med omsorg och ansvar”. Det säger Bertil Lindqvist i Sista ordet i tidningen SKOGEN.

Bertil Lindqvists skogsbruksbana började redan när han var 15 år, på femtiotalet. Då var det ­hästen som gällde i skogsbruket. 
– Jag brosslade och körde timmer. Ett tufft jobb för en 15-årig kille. De flesta andra i min ålder högg i stället, minns Bertil.
61 år efter att han körde fram sitt första ­timmerlass lät han skogsfastigheten gå vidare till nästa generation. Men efter oräkneliga ­timmar som självverksam skogsbrukare med motorsågen som främsta redskap har han många tips att dela med sig av till mindre ­erfarna skogsägare.

Bertil LindqvistBertil Lindqvist skogsbrukare i Mårdsjön, Jämtland.– Skaffa dig utbildning. Att äga skog är ­mycket mer ansvarfullt än att ”bara ha några träd”. Kom ihåg att skogen är ett värde du bara har till låns ett tag. Sköt den därför med omsorg och ansvar. Då kan du känna dig stolt den dagen någon annan tar vid.
– Gör så mycket som möjligt själv av skogsvårdsåtgärderna. Då lär du känna bestånden bra. Röjning är viktigast. Försummas den blir det aldrig någon kvalitetsskog.
– Skaffa en bra kontakt hos virkeköparen. 

Var inte rädd för att ställa krav! Jämför priserna på efterjobben, alltså markberedning och ­plantering. Priserna påverkar direkt nettot efter avverkningen. Bygg vägar också. Ett utvecklat skogsbilvägnät med bra standard höjer fastighetens värde.
– Och vid allt skogsarbete: Sätt din person­liga säkerhet främst.

De bestånd som Bertils son nu har tagit över präglas av omsorg, intresse och kunskap. 
– Å ja, nog finns det fortfarande sånt som måste åtgärdas. Men om man tittar i back­spegeln så blev mitt skogsbruk till slut kanske ändå en hygglig investering då man måste se allt skogsägande i ett långsiktigt perspektiv.
 

Berättat för Per Ericsson

SKOGEN 5/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb