Skogens roll i klimatmålet utvärderas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vilken roll har det svenska skogsbruket för att vi ska nå målen i Sveriges klimatfärdplan mot år 2050? Det ska Linneuniversitetet analysera i ett projekt som stöttas med tre miljoner kronor av Formas.

Regeringen har satt som mål att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2050. Men det kommer att kräva avsevärda insatser. Är det ens möjligt och vad måste vi i så fall göra för att målet ska nås? Det undrar Linnéuniversitetet som i januari 2017 startar ett nytt projekt med syfte att utvärdera de insatser som beskrivs i klimatfärdplanen och effekten på den totala kolbalansen i svensk skogssektor..

Annons
Annons

Utvärderingarna kommer att inkludera skogliga ekosystem, inlagrat kol i skogsprodukter, material- och energianvändning av skogsråvara, samt avfall och återvinning av skogsprodukter. Ledande experter kommer att delta i beräkningar, analyser och utvärderingar.

– För att kunna förstå och beskriva skogens roll för klimatet är det viktigt att analysen omfattar hela skogssektorn. Då kan vi klarlägga inte bara hur skogsbruk påverkar mängden kol bunden i skogen, utan också hur biobränslen och andra skogsprodukter kan ersätta fossila bränslen och energikrävande produkter som betong och aluminium, säger Bishnu Chandra Poudel, forskare vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet och ledare för projektet, i ett pressmeddelande.

Projektet, som ska pågå under tre år, har fått 2 997 000 kronor i bidrag av forskningsrådet Formas. Projektnamnet är: ”Totala kolbalansen för svenskt skogsbruk: Utvärdera riktlinjer för klimatfärdplan 2050”.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons