Skogens jobb finns i tätorter

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Visst ger skogen jobb – men de finns i tätorternas massa­fabriker. Det är i förädlings­ledet det skapas ekonomiska värden och jobb. Det säger Per Angelstam i Sista ordet.

Att skogen skapar jobb på landsbygden stämmer dåligt, anser Per Angelstam som är professor vid SLU och bofast i Bergslagen, men också hemmans­ägare i Vilhelmina. Där tillbringade han mycket tid under femtio- och sextiotalen i en levande landsbygd. 
– Man såg brevbäraren och mjölkbilen, morfar jobbade med flottning och det fanns sågverk igång. 

Annons
Annons

I dag är det få personer som jobbar inom skogsbruket och sågen är nedlagd. 
– De traditionella naturresurserna var basen för ekonomin. Men så är det inte längre, säger Per Angelstam.
– Visst ger skogen jobb – men de finns i tät­orternas massafabriker. Det är i förädlingsledet det skapas ekonomiska värden och jobb, men de koncentreras till få platser. 
– I dag gäller i stället kulturella och sociala värden. Människor vill se rymd, vidd och naturskog och att någon sköter om de kulturella ­värdena som mormors gård.  

Och inom familjeskogsbruket behandlar man ofta ekonomiska, kulturella och sociala värden som likvärdiga i praktiken. 
– Samtidigt har de flesta skogliga ”rådgivare” till uppgift att skaffa virke till industrin, något som naturligtvis alla känner till, påpekar Per Angelstam. 

Per AngelstamPer Angelstam, professor vid Skogsmästarskolan i SkinnskattebergHan vill stärka skogsägarnas möjligheter att ställa krav på att skogsbruksåtgärderna blir som man vill. 
– Om man då vill värna skogens sociala eller kulturella värden pekar allt på ett landskaps­perspektiv. Där har de stora bolagen resurser, men de små markägarna måste hitta andra vägar, ”ledstänger” att hålla sig i.

Om bland annat detta forskar Per Angelstam nu. Tills vidare ger han två tips för den som vill gynna värdefull skog men inte i första hand då tänker på produktionspengar:
– Bevara miljön runt vattendrag och skogen på ”bysidan” om den gamla gärdsgården.

Berättat för Ulla Sundin Beck

SKOGEN 10/2019

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons