Skogen värd fem gånger mer om den får står kvar

23 februari 2007 Globalt

Jag hoppas alla som är intresserade av internationellt skogsbruk har hittat FAO:s lilla handbok för ”Bättre skogsbruk och mindre fattigdom”; Better forestry, less poverty. A practitioner’s guide FAO Forestry Paper 149 (se eSKOGEN 2007-02-08). Då är det kanske dags att gå vidare och studera Ken Chomitz nya intressanta rapport (publicerad av Världsbanken) At Loggerheads?: Agricultural Expansion, Poverty Reduction, and Environment in the Tropical Forests.

Chomitz rapport kanske kan vara lite förvirrande då den inte ger enkla besked. Att fattigdom skulle leda till förstörda skogar som i sin tur leder till ytterligare ökad fattigdom är t.ex. ingen självklarhet för Chomitz.

En intressant frågeställning som lyfts fram i rapporten är relationen mellan det (ofta väldigt lilla) ekonomiska värde som avskogningen ger och de stora globala värden som står på spel. Exempel i rapporten visar att ett hektar naturskog som omvandlas till betesmark ofta endast genererar ett totalt värde av 300 USD per hektar (ett exempel från Latinamerika, men siffrorna är liknande för andra delar av världen). Samtidigt går betydligt större ekonomiska värden förlorade i ett globalt perspektiv. Bara värdet av att låta skogen stå som ”kolsänka” kan vara upp till 5 gånger större enligt författaren. Detta leder till slutsatsen att olika former av ”global kol-finansiering” skulle kunna skydda stora skogsarealer, ”bara” det fanns en modell för hur betalningen skulle gå till. Rapporten skissar på lösningen till just detta delikata problem.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb