Skogen ökar i värde

10 augusti 2007 Stor efterfrågan driver upp priset på timmer och massaved.
Grantimmerpriset är nu i snitt 490 kronor per kubikmeter.Därtill kommer premier i olika omfattning till skogsägarna. Sveaskog beslöt nyligen att höja priset på barrmassaved i norrbotten från 300 till 330 kronor per kubikmeter. Det är en höjning med 26 procent jämfört med förra höstens pris.

Till Dagens industri säger Jerker Karlsson på SCA.

– Under mina 19 år som VD för SCA Skog har jag inte upplevt något liknande.

— Virkespriserna är uppe på en historiskt hög nivå, högre än rekordåret 1995. Det är klart att de här priserna slår igenom på vårt resultat, säger Jerker Karlsson.

Priset på timmer och massaved i Norrland har stigit 20 procent sedan i mars. I april höjde SCA Skog priset för sågtimmer med 70—100 kronor per kubikmeter, mätt fast under bark. Granmassaveden runt Ortvikens bruk betalas med hela 362 kronor per kubikmeter.

Håkan Alexandersson på skogsägarföreningen Mellanskog, ser inget som tyder på att den stadiga prisökningen på massaved skulle brytas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb