Skogen och skuggbudgetar

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
skogspolitik
En socialdemokratisk vägslitageavgift ska ge drygt 1,6 miljarder i intäkter. MP vill införa en milskatt på 14 kronor för lastbilar. Det visar de båda partiernas skuggbudgetar som presenterades idag (tisdag den 3/10). MP vill också höja dieselskatten med 1 krona litern. Skillnaden i beskattning av den tunga trafiken, som skogsindustrin är så beroende av, är stor och kan bli en stridsfråga i en rödgrön regering.

Även V och SD presenterade sina skuggbudgeter idag. Vänsterpartiet satsar på höjd bolagsskatt och höjda energiskatter. Sverigedemokraterna vill ge Inlandsbanan och tvärbanorna ett rejält lyft samt ge mer rådgivningspengar till Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Socialdemokraternas vägslitageavgift är ett sätt att kringgå frågan om kilometerskatt. Den finns alltså inte med i skuggbudgeten. S kompenserar skogsindustrin genom att avsätta 686 miljoner kronor till drift och underhåll av järnvägen. Vidare vill partiet satsa på bättre vägar för industri och landsbygd. Vägarnas tjälskador och bristande bärighet innebär risker för jobben och svensk ekonomi. Uppgifter från Skogforsk visar att skogsindustrin förlorar närmare en miljard kronor om året på grund av bristande bärighet. Även stödet till enskilda vägar är betydelsefullt för sysselsättningen inom skogsindustrin och jordbruket. För att kompensera för regeringens neddragning på området väljer S att skjuta till 181 miljoner under 2014 till tjälsäkring och bärighetsåtgärder samt stöd till enskilda vägar.

Miljöpartiet vill att företag som producerar biodrivmedel ska garanteras ett lägsta pris. Språkröret Åsa Romson tror att det skulle göra det lättare för Sverige att bli av med beroendet av bensin och diesel. Partiet vill alltså samtidigt införa kilometerskatt på lastbilar och höja dieselskatten. Något som kommer att belasta skogssektorn. Kilometerskatten ska vara olika i olika delar i landet. Hur det exakt ska utformas framgår inte av partiets budgetförslag. MP vill också höja skatten på kärnkraft och vattenkraft samt höja koldioxidskatten. Samtidigt föreslår MP ökat stöd till producenter av biodrivmedel.

Sverigedemokraterna vill visa att partiet satsar på landsbygden. Genom att investera i infrastruktur, utbildning och besöksnäringen skapas förutsättningar för 25000 nya jobb, hävdar partiet. SD föreslår bland annat höjd milersättning med 4 kronor och sänkt elskatt. I partiets så kallade Landskapslyft vill man öka anslagen till skogssektorn. Både Sveriges Lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet, som agerar huvudman för skogs- och träprogrammet ska få mer pengar till forskning. Anslagen föreslås också öka till utbildningen av jägmästare och skogsmästare.

Vänsterpartiet vill bland annat se höjd bolagsskatt och höjda energiskatter vilket kommer att påverka skogsindustrin.

Centern, KD och FP har tidigare presenterat sina skuggbudgetar, där det framgår vad som kan beröra skogssektorn.

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons