Skogen måste användas i kampen mot AIDS

4 september 2008 Samma dag som media kastade sig över Göran Enanders plötsliga sorti låg medieskuggan djup över 25 internationella experter i Stockholm som diskuterade ödet för hundratals miljoner människor. Ungefär så många påverkas nämligen av vanskötta skogar globalt.

Men världen bryr sig alldeles för lite konstaterade experterna när de träffades på Sida.

Utan skog får fattiga alltför ensidig kost och ont om försörjningsmöjligheter, särskilt i svåra tider: I utvecklingsländer såväl som hos oss har privatpersoner skogen ofta en säkerhet, en försäkring.

Men skogen har också betydelse för att motverka smittspridning, ge rent vatten och hindra översvämningar. En studie i Sydostasien har till exempel visat att tio procents avskogning ökar översvämningarna med upp till en fjärdedel.

Under seminariet presenterades en färsk bok om skogens betydelse för hälsan. Där krävs bland annat att bekämpningen av HIV/AIDS tas in som en naturlig del i skogliga projekt och i skogspolitiken runt om i världen. Det finns goda exempel i Afrika och Sydamerika där AIDS-bekämpningen har lyfts in i skogssektorns strategiska planer och därmed fått genomslag. Just skogsorganisationernas personal är ute i fält och möter många som är drabbade eller hotade av epidemin.

Avskogningen leder till att det blir svårare att hitta naturmediciner för de smittade. Dessutom blir det svårare för utsatta familjer att försörja sig om det är långt till skogen.

Ett annat exempel på att AIDS-frågan måste in i de skogliga organisationerna är att just dessa ibland drabbats mer av HIV bland personalen än andra sektorer. Ett sådant exempel är att skogsarbetare i Centralafrika som flyttar från avverkning till avverkning har ett riskbeteende som gör att de smittas och smittar mer än andra.

Mötet arrangerades av The Center for International Forestry Research (CIFOR) och The Swedish International Biodiversity Programme (SwedBio). Boken som ges ut av CIFOR och People and Plants heter Human Health and Forests.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb