Skogen kan användas för bilproduktion

22 oktober 2015 Framtidens lätta och bränslesnåla bilar kan tillverkas av material från svenska skogar. Nu testas ”demonstratorn” i kolfiberkomposit av barrvedsligning.

Demonstratorn, en sandwichkonstruktion med balsaträ som laminerats med kolfibrer, är det första beviset på att det går att tillverka ligninbaserad kolfiber.

Även om det fortfarande sker i laboratorieskala.

Redan nu pågår tillverkningen av ännu en demonstrator som ska visa på en framtida tillämpning inom fordonsindustrin, en modellbil som drivs av ligninbaserat batteri.

–. Vi tror på storskalig tillverkning av lättviktsmaterial och därför måste tillverkningsmetoderna för kompositer bli mer kostnadseffektiva. Det finns ingen anledning att tro annat än att dagens fossiloljebaserade kolfibrer kommer att kunna ersättas rakt av med ligninkolfibern i dessa tillverkningsprocesser, säger Birgitha Nyström, Forskningsledare för materialteknik på Swerea SICOMP.

Den första ”demonstratorn” av kolfiberkomposit från barrvedlignin har tillverkats av forskningsinstituten Innventia och Swerea SICOMP i ett unikt samarbete. Kompositen är till 100 procent baserad på barrvedsligning.

Kolfiberkompositer är lätta och starka och har många användningsområden. Det som huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga kostnaden. Därför används kolfibrer idag främst  i produkter där prestanda är viktigare än pris. Genom att introducera kostnadseffektiv ligninbaserad kolfiber skulle materialet även kunna användas i ”normala” bilar och andra bulkprodukter. Lättare bilar innebär lägre bränsleförbrukning samt sätter elbilar i spel.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb