Skogen ger framtidens glesbygdsjobb

12 januari 2017 DEBATT Det är inte så smart att glesbygdskommuner profilerar sig med utbildningar inom media och dataspel.


Varför ska de utbilda folk i näringar som finns i Stockholm. Det är basnäringar inom exempelvis skogen som verkligen har framtiden för sig på landsbygden, säger Nima Sanandaji, medförfattare till en bok om framtidens jobb.

Skogen ger  framtidens glesbygdsjobb

Nima Sanandaji är teknologie doktor och vd för European Centre for Entrepeneurship and Policy Reform. I en intervju i Fastighetstidningen varnar han för att landsbygden kommer att drabbas extra hårt av automatiseringen eftersom tillväxten av nya jobb uteblir.

Automatiseringen kommer att tränga undan många jobb, även de som i dag är medelkvalificerade. Om utvecklingen fortsätter blir många orter i glesbefolkade regioner förlorarna. Storstaden, däremot, kommer genom exempelvis sina mer kvalificerade finansjobb att fortsätta att attrahera talangfulla individer, anser han.

För  landsbygden gäller det att istället satsa mer på näringar som drar nytta av mindre orters konkurrensfördelar: billigare mark och närhet till natur, som tillverkningsindustri, onlinehandel, turism och gröna näringar.  

Nima Sanandaji  ger inte mycket för det som  många glesbygdskommuner gör idag, nämligen att  profilera sig med utbildningar inom exempelvis media IT och dataspel.

– Det är inte så smart tänkt, varför ska de utbilda folk i näringar där jobben finns i Stockholm eller Uppsala.  Studenterna kommer att flytta dit. Man borde satsa mer på näringar som drar nytta av mindre orters konkurrensfördelar – billigare mark och närhet till natur, som tillverkningsindustri, onlinehandel, turism och gröna näringar, säger Nima Sanandaji

– Turism, jordbruk och skogsbruk har verkligen framtiden för sig, om de kan kopplas till nya tekniker och nya konsumtionsmönster, tillägger han.

Läs artikeln i Fastighetstidningen

Fotnot:  Nima Sanandaji  och Stefan Fölster har skrivit boken ”Framtidens jobb”  som beskriver  vinnare och förlorare med den teknologiska utvecklingen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb