SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.

Annons
Annons

… Det är lätt att inse, att fåglar med sådana häckningsvanor, som de i det föregående uppräknades, i hög grad måste löpa risk att göras hemlösa genom avverkningarna. Hålbyggarnas boträd äro ju i regel i sådant skick, att de enligt gängse skogsvårdspraxis snart sagt i främsta rummet böra hemfalla åt avverkningen.

Mellan å ena sidan skogsvårds- och å den andra naturskyddsintresset kommer alltså att uppstå en djupgående och svårlöst konflikt. Saken är emellertid värd att begrundas av naturintresserade skogsmän, och dessa böra tydligtvis ej tillåta en schablonmässig och systematisk utfällning av alla murkna och ihåliga träd. De bland dessa, som uppenbarligen lämpa sig för eller redan tagits i anspråk av sällsynta hålbyggande fåglar, utgöra nog i allmänhet såväl till antal som värde en så försvinnande ringa del av beståndet, att naturskyddsintressena i dylika fall ensamt borde få råda.

Även vad de allmännare hålbyggarna angår, vilka nästan samt och synnerligen äro att anse såsom för skogsbruket nyttiga fåglar, så står deras kvarhållande kanske ej i så skarp motsats till skogsvården fordringar som först kan tyckas.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons