SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.

Annons
Annons

… Det är lätt att inse, att fåglar med sådana häckningsvanor, som de i det föregående uppräknades, i hög grad måste löpa risk att göras hemlösa genom avverkningarna. Hålbyggarnas boträd äro ju i regel i sådant skick, att de enligt gängse skogsvårdspraxis snart sagt i främsta rummet böra hemfalla åt avverkningen.

Mellan å ena sidan skogsvårds- och å den andra naturskyddsintresset kommer alltså att uppstå en djupgående och svårlöst konflikt. Saken är emellertid värd att begrundas av naturintresserade skogsmän, och dessa böra tydligtvis ej tillåta en schablonmässig och systematisk utfällning av alla murkna och ihåliga träd. De bland dessa, som uppenbarligen lämpa sig för eller redan tagits i anspråk av sällsynta hålbyggande fåglar, utgöra nog i allmänhet såväl till antal som värde en så försvinnande ringa del av beståndet, att naturskyddsintressena i dylika fall ensamt borde få råda.

Även vad de allmännare hålbyggarna angår, vilka nästan samt och synnerligen äro att anse såsom för skogsbruket nyttiga fåglar, så står deras kvarhållande kanske ej i så skarp motsats till skogsvården fordringar som först kan tyckas.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons