Skogen är bra för koncentrationen

2 november 2008 - Skogen som lekplats har många positiva hälsoeffekter säger Patrik Grahn på SLU.

Studier har visat att barn som leker i skogen eller naturlika miljöer har bättre utvecklad motorik och koncentrationsförmåga. Andra positiva effekter som påvisas är att barnens lek är mer varierad och aktiv jämfört med lek på mer traditionella förskolegårdar med byggda miljöer.

Naturen kan även påverkan på könsrollerna. Vilken roll man har och vad man leker inte lika givet när man leker i skogen.

– Skogen innehåller många öppna material som ej sätter lika tydliga gränser om vad och hur man ska leka. säger Eva Ärlemalm-Hagsér, adjunkt på Mälardalens Högskola.

Andreas Jansson andreas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb