Skog som investering lockar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare tror att skogsfastigheter är en bra investering framöver, trots förväntade prissänkningar på virke. Det visar på en insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering, enligt Skogsbarometern.

Virkespriserna sjunker, bland annat som en följd av stora avverkningar i granbarkborrens spår.  Trots detta anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Det skriver LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna i sin skogsbarometer för 2019.

Annons
Annons

– Samtidigt som allt fler skogsägare värdesätter andra faktorer än ekonomisk avkastning så tror de på högre skogspriser framåt. Detta trots förväntan om minskade virkespriser. Det visar på insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering utan något man vill utveckla på lång sikt och att det finns många användningsområden med en skog, det ena tar inte ut det andra, utan det är en helhet, säger Per Skargren, chef för Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Sex av tio tillfrågade anser att känslan av att äga skog, rekreation och jakt är mest betydelsefullt. En tredjedel har svarat att skogen är en långsiktigt god investering. Fler ser också att skogen i framtiden kommer vara viktig för naturvärden och biologisk mångfald. Men även för att få fram nya produkter som kan ersätta fossila material

Det som skogsägarna tror kommer att påverka ägandet mest är värdeutveckling, äganderätten samt skadedjur, brand och stormar. De tre sistnämnda har ökat i betydelse för skogsägarna. Andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent.

Även klimatförändringarna kommer att påverka ägandet, tror skogsägarna.

En faktor som påverkar fastighetsmarknaden på sikt är åldersstrukturen hos ägarna. Åtta av tio skogsägare i undersökningen är över 50 år och drygt hälften är 65 år eller äldre. Det innebär att cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer byta ägare inom de närmaste fem åren, uppger Skogsbarometern.

 

 

 

Publicerad:
 • Biogasanläggning

  Gas från grot i malpåse

  BIOENERGI. Storsatsningen i Göteborg på drivmedel från grot stannade av. Tekniken finns, men inte marknaden.
 • Annons
 • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

  Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
 • Vintriga skogsprojekt i podden

  Kategorier: Skogspodden
  I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
 • Annons
 • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

  Kategorier: Virkesstudion #22
  Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
 • Nu finns nya data om skogen

  Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
 • Annons