Skog som investering lockar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare tror att skogsfastigheter är en bra investering framöver, trots förväntade prissänkningar på virke. Det visar på en insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering, enligt Skogsbarometern.

Virkespriserna sjunker, bland annat som en följd av stora avverkningar i granbarkborrens spår.  Trots detta anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Det skriver LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna i sin skogsbarometer för 2019.

Annons
Annons

– Samtidigt som allt fler skogsägare värdesätter andra faktorer än ekonomisk avkastning så tror de på högre skogspriser framåt. Detta trots förväntan om minskade virkespriser. Det visar på insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering utan något man vill utveckla på lång sikt och att det finns många användningsområden med en skog, det ena tar inte ut det andra, utan det är en helhet, säger Per Skargren, chef för Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Sex av tio tillfrågade anser att känslan av att äga skog, rekreation och jakt är mest betydelsefullt. En tredjedel har svarat att skogen är en långsiktigt god investering. Fler ser också att skogen i framtiden kommer vara viktig för naturvärden och biologisk mångfald. Men även för att få fram nya produkter som kan ersätta fossila material

Det som skogsägarna tror kommer att påverka ägandet mest är värdeutveckling, äganderätten samt skadedjur, brand och stormar. De tre sistnämnda har ökat i betydelse för skogsägarna. Andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent.

Även klimatförändringarna kommer att påverka ägandet, tror skogsägarna.

En faktor som påverkar fastighetsmarknaden på sikt är åldersstrukturen hos ägarna. Åtta av tio skogsägare i undersökningen är över 50 år och drygt hälften är 65 år eller äldre. Det innebär att cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer byta ägare inom de närmaste fem åren, uppger Skogsbarometern.

 

 

 

Publicerad:
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons