Skog skadades efter ”missat samråd”

24 februari 2016 Skogsstyrelsen har missat att samråda inför naturvårdande skötselåtgärder i en nyckelbiotop. Mindre delar av skogen har skadats.

Det aktuella området ligger på en av Skogsstyrelsens skogsfastigheter i Gästrikland. Mindre delar av en nyckelbiotop och ett område med höga naturvärden har skadats i samband med naturvårdande skötsel 2013 och 2014.

Skogsstyrelsens utredning visar att områdena behövde naturvårdande skötsel, men att det samråd som ska göras innan man utför en åtgärd i en nyckelbiotop inte har gjorts. Då hade skadorna kunnat förhindras. När det gäller området med höga naturvärden krävs inget samråd.

Det är framförallt delar av nyckelbiotopen, där marken är blöt och fuktig som påverkats i negativt. Området håller dock fortfarande nyckelbiotopsklass. En mindre del av området med höga naturvärden har förstörts eftersom träden avverkats och forslats bort.

– Det är såklart mycket olyckligt att detta har hänt, som myndighet ska vi föregå med gott exempel. Nu ser vi över våra rutiner och riktlinjer för att åtgärda de brister som finns, säger Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb