Skog på SFI-schemat

15 juni 2015 Nyanlända som studerar SFI i Dorotea ska kunna få lära sig en massa om skogen. Det tycker Dorotea kommun som tillsammans med flera andra organisationer, bland annat Burträsks Naturbruksgymnasium, startat projektet ”Natur för alla”.

Tanken är att kommunens nyanlända genom egna aktiviteter under en treårsperiod ska få uppleva hur många kvaliteter skog och skogsbruk har att erbjuda.

– Om de som kommit till Sverige ser hur mycket intressant det finns i den svenska skogen och att den också ger arbetstillfällen är möjligheterna större att de väljer att stanna i Dorotea, hoppas Anna Wenngren vid Länsstyrelsen i Umeå. Hon vill också påpeka att nyanlända som kommit till små inlandskommuner ofta får en aktivare vardagsmiljö än de som bosatt sig i en storstadskommun.

För att projektet ska kunna genomföras har Länsstyrelsen i Västerbotten beviljat 356 000 kronor under en treårsperiod.                     

SKOGEN 5/2015

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb