HÄLSA.

Skog på recept botar

31 december 2018 Personer med utmattningssyndrom, depression och ångest kan få hjälp genom grön rehab i bland annat skog.

När SKOGEN talade med Ann Dolling 2011 om hennes forskning kring skog och hälsa hoppades hon att ”skogsvistelser på recept” skulle bli verklighet. I dag är det fullt möjligt för förskrivare att utfärda sådana. 

Nyligen berättade SVT:s Rapport att det finns möjlig­het till grön rehabilitering i ungefär en tredjedel av landstingen och ofta innehåller den vistelser i till exempel skog.
– Forskning har visat att en kombination av vistelse i natur och trädgård tillsammans med andra former av behandlingar och terapier är verksamma mot bland annat utmattningsdepressioner, säger Ann Dolling som är universitetslektor på SLU i Umeå.

Josefin Gavie och Eivor GavieJosefin Gavie och Eivor Gavie driver Lilla Hälsoträdgården i Heberg utanför Falkenberg och har vårdavtal med Region Halland, vilket betyder att de tar emot personer via remiss från alla Hallands vårdcentraler.

På Falkenbergs landsbygd finns nystartade Lilla Hälsoträd­gården som erbjuder grön rehabilitering genom avtal med Region Halland. 
Den drivs av Josefin Gavie som är beteendevetare med examina i både psykologi och kognitiv neurovetenskap och Eivor Gavie som är lantbrukare och undersköterska, utbildad i naturunderstödd rehabilitering och trädgårdsterapi.
– Det tar lite tid att implementera nya behandlingsmetoder i vården, och vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om grön rehab hos vårdcentralerna för att få fler att remittera, säger Josefin Gavie.

Läs hela artikeln i SKOGEN 12/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb