Skjutet djur förgiftar örn

19 april 2017 Ett förbud mot blyammunition vid jakt förordas av forskare. Detta sedan det visat sig att kungsörnar som äter rester av skjutna djur blir blyförgiftade.

Skjutet djur förgiftar örn

Förgiftning uppstår när kungsörnen äter av skadeskjutna djur eller inälvor från jakt och får i sig splitter från blykulor. Då försämras deras flygförmåga, visar en forskningsstudie.

Forskargruppen tog blodprover från frilevande kungsörnar och försåg örnarna med sändare. Blodet analyserades på bly och tack vare sändardata kunde forskarna konstatera att kungsörnar med högre blyhalter rörde sig mindre och flög lägre än kungsörnar med låga blyhalter. Denna påverkan blev tydlig redan vid blykoncentrationer som tidigare ansetts som naturliga bakgrundshalter.

Redan låga blyhalter kan öka dödsrisken hos kungsörn, visar studien.

Blyhalten hos de levande kungsörnarna ökade dessutom i takt med förloppet av älgjakten, en period då många av kungsörnarna är asätare och på så sätt får i sig det giftiga blyet.

Blyproblemet är antagligen inte bara begränsat till älgjakten eller Sverige utan förekommer vid all jakt då blyammunition används, inklusive småviltsjakt, och där även skadeskjutna djur utgör giftig föda för kungsörn och andra asätare. 

Studien har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt samt örnforskare i USA och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb