Skenande priser på skogsmark

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, förutsåg visserligen ökad efterfrågan på skog under det första halvåret. Men de skenande priserna slog dem med häpnad.
Lågt ränteläge, stabiliserande penningpolitik från Riksbanken, förväntad kraftig BNP-tillväxt och stort intresse att förvärva skog bland stora aktörer. Dessutom en stark efterfrågan på skogsråvara från sågverksindustrin samt allmän optimism i takt med att fler blir vaccinerade. Allt detta tyder på en förväntat stor efterfrågan på skogsfastigheter under första halvåret, slog Ludvig & Co fast i en prognos som besannades.
Ändå blev det förvånade.
– Vår prognos visade sig stämma väldigt väl. Men, vi kunde ändå aldrig drömma om att prisutvecklingen skulle bli så otroligt stark som den blivit i stora delar av Sverige. Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegring sedan 1995 då vi startade våra mätningar, säger Markus Helin som är chefsmäklare på Ludvig & Co, i ett pressmeddelande.
 
PRISLÄGE I SÖDRA OCH MELLERSTA SVERIGE
Genomsnittspriset för skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter har i södra Sverige stigit 16,6  procent till 830 kronor per skogskubikmeter. Mäter man istället i enheten i kronor per hektar blir genomsnittspriset 126.000 konor vilket motsvarar en ökning om 10,8 procent, uppger Ludvig & Co.
Motsvarande siffror för mellersta Sverige visar 16,7 procents uppgång till genomsnittspriset 570 kronor skogskubikmetern samt, mätt ihektar,19,9 procents uppgång till 84.000 kronor hektaren.
Efterfrågan och intresset för att förvärva skog har i södra och mellersta Sverige varit extremt högt. 
 
PRISLÄGET I NORR
I norra Sverige steg genomsnittspriset första halvåret med 0,7 procent till 302 kronor per skogskubik.  Mätt i hektar blir uppgången 0,8 procent till genomsnittspriset 30.000 kronor.
–  Många av de fastigheter som utannonserades i juni kontrakteras efter halvårsskiftet och kommer därför inte med i statistiken. Inkluderar vi de fastighetsaffärer som avslutats i juli och augusti ser vi att priset på skogsmark i norra Sverige stigit mer. Det rimmar också väl med våra fastighetsmäklares känsla, som vittnar om riktigt stark efterfrågan även i norra Sverige, säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.
Bedömningen för den närmaste framtiden är att marknaden är fortsatt stabil.
Många har visserligen avvaktat med att sälja under pandemin och nu väntas utbudet öka ordentligt. Det kan verka prisdämpande, men man ser ändå inte några tydliga tecken på nedgång. 
– Vår bedömning är fortfarande att skogsfastighetsmarknaden kommer vara stabil med fortsatt stark efterfrågan, skriver Ludvig & Co.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norrbotten värst drabbat av törskate

  Kategorier: Skogsforskning, törskate
  Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.
 • Annons
 • Bra delår för Mellanskog

  Mellanskogs resultat gick kraftigt uppåt under årets första nio månader jämfört med i fjol.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I dagarna landar SKOGEN 10/2021 i brevlådorna hos prenumeranterna. Redan nu finns den i digital form. Temat den här månaden är Virkesaffären.
 • Annons
 • ”Oschysst och kortsiktigt – prisdumpning skadar näringen"

  SKOGENdebatt. På kort tid har flera av landets större skogsindustrier bestämt sig för att säga upp ett antal erfarna entreprenörer. Samtidigt står dörren öppen för andra att bemanna skogsmaskiner med snabbutbildad utländsk personal som har låg, eller ingen erfarenhet alls. Vart är det svenska entreprenadskogsbruket på väg, undrar Kolbjörn Kindströmer.
 • Urstarkt kvartal för Södra

  Södras redovisar ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Resultatförbättringarna gäller både sågade trävaror och massa.
 • Annons