Skattelättnader ska öka plantering

14 september 2011 Regeringen i Malaysia startar en planteringskampanj för att lätta på trycket i naturskogarna.

Det går för långsamt med anläggningen av virkesplantager i Malaysia. Det uppger landets biträdande finansminister. Regeringen har startat en kampanj för att plantera 1,3 miljoner hektar med snabbväxande trädslag på tidigare skogsmark. Tanken är att plantagerna ska lätta på trycket i naturskogen.

Men fortfarande tycks det mer lönsamt att hugga i naturskogen än att odla virke. Planteringen följer inte planen. Nu utlovar biträdande finansminister Datuk Donald Lim ytterligare skattelättnader för dem som anlägger plantager.

Liknande stimulansåtgärder sätts in på andra håll i världen. I Indien är trycket högt på det värdefulla och väldoftande sandelträdet. Under våren proklamerades skattelättnader för att öka planteringen av trädslaget.

/BE

Läs massor med tips och idéer för plantering och skogsodling här.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb