Skapa ett paradis

28 mars 2014 Jag sträckte fram handen med knuten näve. Man gör så i Kenya när man vill hälsa men är smutsig. Farfar på gården tog mig om handleden och bjöd oss att sitta i skuggan under mangoträdet medan sonsonen skyndade efter vatten att tvätta våra händer i, och sedan serverade han passionsfrukt och trädtomat direkt plockade från träden. Det var för en vecka sedan och kändes som en glimt av paradiset.

Bengt EkNu är det förstås inte riktigt ett paradis att leva på en halv, en eller två hektar jord. Men bönderna vi besökte hade fått hjälp av Vi-skogen att börja med agroforestry. Medan de stora jordägarna odlar industriell majs på hundratals hektar öppna ytor uppmuntrar Vi-skogen småbönderna att odla brännved, kolningsved, avsaluved, djurfoder, frukt, majs, kaffe, honungsbin och mycket mer på sina plättar. De har ställt om jorden från ett solstekt majsfält, nästan utan behov av arbetskraft, till denna lummiga lilla högproduktiva lund. (Mer om det i ett kommande nummer.)

 

Tankarna gick osökt till reportaget från sydvästra Sverige i SKOGEN nr 12-2013 där man nått ett virkesförråd över 1000 kubikmeter per hektar på femtio år. Även här ger jorden mycket mer än någon kunnat tänka sig.

Inom idrotten har man visat att resultaten beror på vilken målbild man sätter upp. När George Horine år 1912 hoppat 1,98 i höjd satte ingen upp nya mål i nivå med dagens världsrekord på 2,45. I stället segade man sig upp, år för år, centimeter för centimeter.

 

Nu är det dags att ändra målbilden för skogsodlandet i Sverige. Årtionde efter årtionde har vi överraskats av att skogen växer bättre än vi trodde. Och även om produktionsforskare jag talat med mumlar om mätfel när vi talar om provytor med 1600 kubik per hektar så medger de att skogen kan växa bättre än vi forskat fram hittills, bättre än vi trott möjligt.

 

För att sätta nya mål måste vi förstå möjligheterna. Förklaringarna till den ökade tillväxten är många: Tillväxt kräver barr och löv, därför gallrar vi svagare nu än förr. Dagens jämna bestånd fångar solen effektivare. Skogen har tagit över på jordbruksmark. Studier visar att skogen förbättrar marken – andra generationens gran växer ofta mycket bättre än den första. Plantmaterialet blir allt vassare. Årsmånen har varit bättre de senaste tjugo åren. Och så vidare.

 

Dags alltså att sikta högre än dagens trädtoppar. Och på samma sätt finns utrymme för andra paradis än virkesgårdar. Paradis för äventyrsturism, för jaktgäster, för stadens strövare, för den egna själen, för mångfalden. Jämfört med möjligheterna ligger många av dagens svenska skogar nästan för fäfot!

 

SKOGEN 3-2014

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb