Skogsägare i Skåne – ge din syn på betesskador

10 januari Skogsägare i Skåne har nu en chans att bidra till ökad kunskap om betesskador genom att svara på en frågeenkät.

Skogsägare i Skåne – ge din syn på betesskador
Genrebild. Foto:Le Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.

Det är Petra Alinder som undersöker hur skånska skogsägare påverkas, eller inte, av klövvilt som älg, rådjur, kronhjort och dovhjort. Undersökningen är en del av hennes pågående examensarbete på Landskapsvetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad.

Du når den via denna länk: https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=Hjort eller använd QR-koden.

– Examensarbetet syftar till att öka samhällets kunskap kring skogsbetesskador, så resultatet kommer bli publikt och gagna många människor, framför allt inom skogsbruket, säger Petra Alinder.

Enkäten är förstås frivillig, tar cirka 5 -10 minuter att besvara och svaren är helt anonyma.

Enkäten är tillgänglig till och med 18 februari.

Så här gör du: På de frågor där du ska ranka svaren i ordning, så ska du dra över svaren till den högra rutan i den ordning du vill ha dem.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Petra Alinder så når du henne via e-post: petra.alinder0024@stud.hkr.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb