Skånsk skogsstrategi på remiss

19 mars 2020 Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi går nu ut på remiss till hundra skogliga intressenter.

Remissen går till aktörer som tillsammans representerar ett brett spektrum bland skogens intressenter, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne.  Förslaget till strategi finns på www.skanskskogsstrategi.se . 

I strategin föreslås nitton centrala insatser inom fyra huvudområden, nämligen innovation, produktion, miljö och rekreation. Totalt finns förslag på 82 aktiviteter. Dessa har tagits fram genom djupintervjuer och stormöten.

”Skånes yta är täckt till 38 procent av skog, vilket gör den till en betydande resurs utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skåne är med sitt klimat och sin lövskog också ett unikt skogslän”, säger Ann Marke från LRF och som är styrgruppens ordförande.

”Liksom styrgruppen har en bred sammansättning så vill vi också ha en bred respons för vårt förslag. Vi tror att det är en bred dialog som är vägen fram för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet”, fortsätter hon.

”Vi gör det här tillsammans och det gäller att vi lyssnar på varandra i diskussionen. Utmaningen ligger i att det finns så många intressen på en så liten yta. Den skånska skogen är så unik och den viktigaste frågan för Skånsk skogsstrategi är att också ta höjd och bredd för ett förändrat klimat,” kommenterar landshövding Anneli Hulthén.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb