Skånsk skogsstrategi på remiss

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi går nu ut på remiss till hundra skogliga intressenter.

Remissen går till aktörer som tillsammans representerar ett brett spektrum bland skogens intressenter, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne.  Förslaget till strategi finns på www.skanskskogsstrategi.se . 

Annons
Annons

I strategin föreslås nitton centrala insatser inom fyra huvudområden, nämligen innovation, produktion, miljö och rekreation. Totalt finns förslag på 82 aktiviteter. Dessa har tagits fram genom djupintervjuer och stormöten.

”Skånes yta är täckt till 38 procent av skog, vilket gör den till en betydande resurs utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skåne är med sitt klimat och sin lövskog också ett unikt skogslän”, säger Ann Marke från LRF och som är styrgruppens ordförande.

”Liksom styrgruppen har en bred sammansättning så vill vi också ha en bred respons för vårt förslag. Vi tror att det är en bred dialog som är vägen fram för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet”, fortsätter hon.

”Vi gör det här tillsammans och det gäller att vi lyssnar på varandra i diskussionen. Utmaningen ligger i att det finns så många intressen på en så liten yta. Den skånska skogen är så unik och den viktigaste frågan för Skånsk skogsstrategi är att också ta höjd och bredd för ett förändrat klimat,” kommenterar landshövding Anneli Hulthén.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons