”Skaffa gemensam egenkontroll”

30 november 2010 Många skogsentreprenörer tvingas att använda flera olika rutiner för att kontrollera om markberedningen blev bra efter utfört arbete.

I dag kan den ena uppdragsgivaren kräva 2 300 planteringspunkter per hektar på samma mark som en annan uppdragsgivare endast kräver 1900.

— Gemensamma regler för samtliga skogsbolag skulle underlätta mycket för de entreprenörer som har flera olika uppdragsgivare, konstaterar Carl Johan Savin som undersökt situationen under sina studier på Skogsmästarskolan.

Det blir förvirrande för entreprenörer som ena dagen kör åt Mellanskog och andra dagen åt Sveaskog — de har helt olika egenkontroller.
— Men under mina intervjuer har jag upptäckt att kontrollerna ofta handlar om ungefär samma uppgifter — de har bara olika utformning och inventeringsmetoder. Även de skogsvårdsansvariga på bolagen är positiva till en gemensam rutin.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb