Sju dödssynder

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Lust, lättja, stolthet, frossande, en smula avundsjuka. De klassiska katolska dödssynderna känns ganska mänskliga i sin vardagliga form. Däremot är väl de ­skogliga dödssynderna ganska onödiga?

Bengt EkBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Annons
Annons

I det senaste numret av SKOGEN tittar vi lite extra på skogsskötseln. Nyligen listade Skogsstyrelsen inte ­mindre än 13 områden där det svenska skogsbruket ­missar att ta vara på skogens möjligheter att ge virke.

För hela världen behöver skogen. Ett av Skogsstyrelsens scenarier för framtiden är att mänskligheten ­be­höver tre gånger så mycket industrivirke om 35 år som vi förbrukar i dag.
Och det är bara mellanscenariet! Kanske behöver vi mycket mer. Då är det något av en synd att låta skogen stå utan att växa som den kan.

Om vi skippar myndighetssvenskan i Skogsstyrelsens ut­redning kan vi formulera sju dödssynder så här.
1. Fel trädslag. Gran är fel trädslag på tallmark.
2. Fel trädslag (igen). Tall är fel trädslag på älgmark. Och då är det älgen som är fel, inte tallen.
3. Svältkost. Allt för många skogsbrukare låter träden svälta i det karga svenska klimatet. Träden kan växa sig mycket större med mer kväve.
4. Slyodling. Genom att strunta i röjning och gallring minskar vi skörden, till men för världens barn.
5. Dränkning. Varje dag som vi struntar i att rensa diken stryper vi syret till miljontals träd landet runt.
6. Giftmord. Eller hur beskriver vi annars att rotröta och snytbagge får ta träden av daga? Trots att det både finns insektsskydd och möjligheter att behandla gran­stubbarna vid slutavverkning.
7. Enfald. I huvudsak är det marklösa miljövänner som har etablerat det begreppet för likriktningen i skogsbruket – men de har ju en poäng. Om vi vill pro­ducera mer virke behöver vi samtidigt göra andra in­satser för att öka mångfalden, också i skötseln. En miljon hektar i Sverige har goda förutsättningar för blädning. Hur mycket tar vi vara på de möjligheterna?
Om ingen annan redan har gjort det ska jag någon gång leta upp de sju dödssynderna mot mångfalden.

De ursprungliga sju dödssynderna har länge tjänat som en grund för diskussionen om vi gör vad som är bäst för oss människor. Låt oss använda de skogliga synderna för att fundera på om det finns något vi kan göra lite bättre.
Mot oss själva, mot välståndet i världen och mot naturen.
Har jag fel? Kommentera ­gärna här nedan på skogen.se!

SKOGEN 4/2016

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons