Setra minskar produktionen av granprodukter

3 oktober 2007

Setra planerar att tillfälligt minska produktionen av
sågade granprodukter med 15 till 20 procent under det fjärde kvartalet. Sänkningen motsvarar 30 000 kubikmeter.

— Marknaden för granprodukter av lägre kvalitet är just nu begränsad. Vi fortsätter att prioritera
kunder som premierar högkvalitativa granprodukter av färskavverkat timmer, säger Urban Torstensson, marknadschef i Setra.

Produktionsminskningen sker genom tidigareläggning av planerade underhållsrenoveringar och personalutbildningar.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb