FORSKNING.

Sensor ska hitta borre

24 september 2019 Biologen Martin Andersson på Lunds universitet samarbetar med forskare på Nya Zeeland kring en metod för att upptäcka barkborreangrepp tidigare än man kan i dag, rapporterar Sveriges radio. Deras metod bygger på receptorer som ska känna av insekternas doftämnen.

Sensor ska hitta borre

– Tanken är att ha dem i en bärbar sensor så att man kan upptäcka låga koncentrationer av feromoner i skogen och sätta in åtgärder innan man har ett stort utbrott, säger Martin Andersson till SR.

Att odla skogen annorlunda är ett sätt att möta hotet från barkborren, enligt Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen.
– Den absolut viktigaste faktorn för södra Sverige är att minska den totala grandominansen vi har i dag, och som är ett väldigt stort risk­tagande för svenskt skogsbruk. 
I en mer variationsrik skog med ­olika trädslag och åldrar i samma bestånd måste barkborrarna leta mera. Då blir det en utspädningseffekt som man kan förvänta sig minskar de totala angreppsmöjligheterna för barkborrarna, säger han till SR.

SKOGEN 8/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb