Seglivad sexism bland jägmästarstudenter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Citat ur det öppna brevet från de kvinnliga jägmästarstudenterna 2018.
Metoo-upprop och ett öppet brev från kvinnliga jägmästarstudenter 2018 fick igång diskussionen om jämställdhet i skogssektorn och på skolan. Men sexismen är seglivad vid jägmästarprogrammet, enligt en studie.

Det är forskarna Ann Gubbström och Stina Powell som försökt få klarhet i varför den maskulina kulturens problematiska inslag dröjer sig kvar på jägmästarprogrammet.

Annons
Annons

”Studien visar att det är viktigt att uppmärksamma vad som händer i det dolda för lärare och ledning, såsom på studentkåren och på sociala medier för att förstå hur och varför diskrimineringen kan fortgå”, säger forskarna  i ett pressmeddelande från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Ett sätt att dölja sexuella trakasserier är att kalla de för skämt, menar de. ”Skämten” har ignorerats eller bagatelliserats och många studenter har upplevt dem som accepterade. Varken utsatta kvinnor eller de som observerat trakasserierna har protesterat av rädsla för att hamna i konflikt. Eftersom reaktioner också har uteblivit från ledningspersoner så anser intervjuade kvinnor att det är ”lönlöst att protestera”. 

 

MILJÖINTRESSE UTMANAR

Studien pekar också på att en ny grupp studenter med ett stort miljöintresse tycks uppfattas som utmanande av dem med mer traditionella värderingar. I den nya gruppen finns exempelvis ett större intresse för naturvård och att äta vegetariskt. Bland dem finns också fler kvinnor och vissa trakasserier har riktats mot dem.

”Om fler mer aktivt kunde stötta de som blir utsatta skulle den mindre grupp som står för trakasserierna få det svårare att fortsätta”, säger Ann Grubbström och Stina Powell.

Men, menar de intervjuade, män kan antas fortsätta att agera för att bibehålla den maskulina kulturen eftersom den ger dem fördelar. Ett agerande som också understöds av vissa kvinnor som har gynnats av att de har anpassat sig till och lärt sig navigera i kulturen.  Men det finns också tecken på att metoo-uppropet #slutavverkat och det öppna brevet kan påskynda processen mot en mer jämställd skogssektor.

Här är studien

Om studien:  Bygger på fyra fokusgrupper och tre individuella intervjuer med studenter (10 kvinnor och 7 män) samt 14 individuella intervjuer med lärare/ledare (2 kvinnor och 12 män). Forskarnas syn på sexuella trakasserier inbegriper ovälkomna fysiska, verbala och icke-verbala handlingar med sexuell anspelning. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons