Se upp: Nyttjanderätt kan komma att raderas

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Karta som visar vägservitut
Till den lilla fastigheten 8:2 finns en väg över den större grannfastigheten. Vägen är i dag helt försvunnen, men den finns inskriven som ett servitut i Lantmäteriets fastighetsregister.
Inskrivningarna av gamla servitut och nyttjanderätter kan försvinna ur fastighetsregistret. Lantmäteriet förbereder en omfattande rensning av omkring en halv miljon uppgifter.

Sedan länge har avtalsservitut och nyttjanderätter skrivits in i Lantmäteriets officiella fastighets­register. Ett avtalsservitut innebär att ägaren av en fastighet får juridisk rättighet att utnyttja en annan fastighet för ett särskilt ändamål.

Annons
Annons

Det kan handla om en väg, en ­vattentäkt eller att ta grus, men ä­ldre servitut kunde även ­styrka rätten till mycket som i dag är inaktuellt som skogs­bete, myrslåtter, torv- och kalkbrott med mera.
Genom inskrivningen i ­fas­tighetsregistret får rättig­heterna offentlighet och blir därmed beaktade vid försäljningar och vid lantmäteriförrättningar.

I dag kan äldre inskrivningar i form av servitut  eller nyttjanderätter vara missvisande och skapa problem som kan ge upphov till tidskrävande och kostsamma utredningar när fastigheter byter ägare.
Därför har Lantmäteriet påbörjat en rensning av fastighetsregistret. Myndigheten beräknar att omkring en halv miljon uppgifter är inaktuella.
Arbetet görs med stöd av förnyelselagen som säger att efter utgången av 2018 kommer ­in­skrivningar som rör servititut och nyttjande­­rätter ­gjorda före 1 juli 1968 att tas bort om ingen skriftligen begär att de ska förnyas.

– Det är viktigt att förtydliga att det endast är inskrivningarna i fastighetsregistret som kan komma att tas bort. Däremot kommer grunderna, alltså avtalsservituten och nyttjanderätterna, att finnas kvar, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare vid Lantmäteriet.
Däremot kommer de inte längre att ges offentlighet genom fastighetsregistret, fortsätter han.
– Därför är det viktigt att ­privatpersoner och företag upplyser oss om ­servitut och nyttjanderätter där man anser att inskrivningarna i registret ska finnas kvar.
Så kallade officialservitut som bildats genom lantmäteriförrättningar kommer inte att beröras av förändringarna.

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons