Se upp för gran i norr!

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Norr om Gävle bör man absolut inte plantera gran på tallmarker. I försök från 1950-talet ser man i dag att granen har mycket lägre tillväxt jämfört med tall. Bara 30 procent!

Nyare försök, där modernare föryngringsmetoder använts, visar på något mindre skillnader men bekräftar ändå resultaten. Det är få marker över huvud taget där granen växer bättre.

Annons
Annons

I juninumret av tidningen SKOGEN sammanfattar vi vad forskningsprogrammet Future Forests har kommit fram till om trädslag och plantor efter sex års forskning.

Lärken har många fördelar. Den växer snabbt och trivs på både bättre och lite sämre marker. Den gillas visserligen av älg och annat klövvilt - men klarar liksom granen att skjuta nya skott efter omild behandling. Dessutom har den en ungdomstillväxt på upp till en meter om året, så den kan snabbt ta sig förbi beteshöjd.

Text: Berith Wikström

SKOGEN 6-7/2014

 

Läs SKOGEN på papper eller digitalt
Hela artikeln
och ännu fler tips om trädslagsval finns i det senaste numret av SKOGEN.
Prenumerera på tidningen SKOGEN. Tips och inspiration inom skogsskötsel, virkesmarknad och teknik. 11 nr 567 kr. 50 kr rabatt för medlemmar i Föreningen Skogen.
Skogen på nätet. Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen här.
Sök i gamla nummer av tidningen. Fritextsök. Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen här.
För läsplatta: Köp SKOGEN nummer 6-14 för läsplatta på Qiozk.

 

Publicerad:
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons
 • Per-Axel Björkman

  Knäpp med mobilen - och gör utbon nöjd

  Kategorier: Sista ordet, Skogsägare, Utbo
  Vi är många skogsägare som bor långt från vår skog. För oss vore det en stor hjälp om skogsbolagen lät dokumentera slutfört uppdrag genom att bara knäppa några bilder med mobilen och bifoga till slutredovisningen, säger skogsägaren Per-Axel Björkman i Sista ordet.
 • ”Upptäck röjning!”

  PRISTAGARE. Hälsingeföretaget Jolo sprider kunskap och inspiration om skogsvårds­branschen. För det har de fått Föreningen Skogens Silverkvist. 
 • Annons
 • Så ska tillväxten öka med 20 procent

  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.
 • Silverkvisten

  Entreprenörer fick kvistar

  PRISADE. Nya Silverkvistar delades även ut i samband med Skogentreprenörerna SE:s årsmöte.
 • Annons