”Se skog och vatten som en helhet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Restaurera inte näraliggande skogar och vattendrag var för sig, utan behandla dem som en helhet. Uppmaningen kommer från forskaren Christer Nilsson, Umeå universitet.

 

Annons
Annons

Stränder längs vattendrag i skogslandet är miljöer där skog och vatten möts och drar nytta av varandras resurser.

– Trots uppenbara samband mellan land- och vattenekosystem restaureras skogar och vattendrag nästan alltid i liten skala var för sig. När ett vattenrikt skogsekosystem utarmats kan det vara svårt att återfå dess ursprungliga status genom att restaurera endast den ena av delarna. Både land- och vattenmiljöerna måste integreras i restaureringsarbete, säger Christer Nilsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, i ett pressmeddelande från Umeå Universitet.

Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer, hävdar han.

- Det gäller även biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Många naturområden restaureras för att vända utvecklingen, men för att lyckas måste man ta hänsyn inte bara till det ekosystem som ska restaureras utan även till omgivande ekosystem, säger Christer Nilsson,

– Det är komplexa samband över stora områden det handlar om, vilket gör att resultaten av småskaliga projekt låter vänta på sig. Storskaliga restaureringsprojekt med landskapsperspektiv har större chans att lyckas. Forskare och praktiker som arbetar med restaurering har stora och svåra utmaningar framför sig, tillägger han.

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons