Se över din skog efter ovädret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Toppbrott. Foto: Skogsstyrelsen.
Skogsägare i norra Sverige uppmanas se över sin skog efter snöovädret. Men var noga med säkerheten, råder Skogsstyrelsen.
När det är säkert att gå ut i skogen igen är det viktigt att skaffa sig en bild av skadeläget.
”Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen innan sommaren, annars riskerar du massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog. Om det är mer än fem skogskubikmeter per hektar skadad färsk barrved måste den överstigande mängden upparbetas eller oskadliggöras.Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag om du har stormförsäkring", skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Tänk på att arbete i skog med vindfällen är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning. Arbeta aldrig ensam.
Snöovädret kan också ha orsakat snöbrott på träd. Snöbrott drabbar ofta enskilda stammar eller mindre trädgrupper, främst i ungskog. 
”Kontrollera även detta när du går över din fastighet. Vid svåra skador kan ett bestånd bli så utglesat att du måste avverka och anlägga ny skog”, skriver Skogsstyrelsen.
 
Publicerad:
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Annons
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Annons
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • ”Biometria – skogsbrukets nya myndighet?”

  SKOGENdebatt. Biometria genomför en kartläggning av skogsbilvägarnas standard i Götaland. Detta görs utan dialog med skogsägaren som i efterhand kan få veta att vägen behöver ombesiktigas. Det tycks som om vi håller på att få en ny myndighet i skogsbruket, skriver Karin Brunsberg.
 • Annons