SCA överklagar avverkningsförbud

1 april 2021 SCA överklagar ett avverkningsförbud till mark- och miljöverdomstolen. Bolaget vill ha svar på frågan: Ska Skogsstyrelsens hantering av en vanlig avverkningsanmälan kunna överklagas av miljöorganisationer?

SCA ålades avverkningsförbud efter att föreningen Skydda Skogen överklagat att Skogsstyrelsen inte reagerat på en avverkningsanmälan. Detta trots att föreningen genom inventering funnit rödlistade arter i de aktuella skogarna i Härjedalen och Jämtland. Detta meddelades Skogsstyrelsen som dcok inte vidtog några åtgärder. Det borde de ha gjort, anser Skydda Skogen. De anmälde det uteblivna agerandet till mark-och miljödomstolen som biföll och stoppade avverkningarna.

Nu har SCA gjort en överklagan. Enligt Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog hos SCA, har man tagit betryggande hänsyn till de arter som finns på de planerade avverkningsområdena. Bolaget konstaterar att de har anmält avverkningarna enligt skogsvårdslagen och att Skogsstyrelsen inte hade några invändningar under den föreskrivna perioden på sex veckor.

– Vi vill att mark- och miljööverdomstolen prövar om Skogsstyrelsens normala hantering av en vanlig avverkningsanmälan verkligen kan överklagas. Om så är fallet kan en miljöorganisation överklaga varje planerad avverkning. VI skulle då få en orimlig planeringssituation i skogsbruket och en lika orimlig arbetsbelastning på Skogsstyrelsen och rättsväsendet!, säger Jonas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb