Sätt spårsändare på fyrhjulingen!

1 juli 2008 Allt fler lant- och skogsbrukare använder sig av fyrhjuliga motorcyklar i sitt arbete. I takt med att användandet ökar stiger också antalet stölder av dessa motorcyklar.

2007 stals dubbelt så många fyrhjulingar bland Länsförsäkring Kronobergs kunder jämfört med 2006. Det säger Frida Petersson, motorskadereglerare på försäkringsbolaget. Hon rekommenderar att man sätter spårsändare på sin järnåsna.

Under 2007 stals fyrhjulingar till ett värde omkring 850 000 kr från Länsförsäkring Kronobergs kunder. Totalt i Sverige har Länsförsäkringars kunder blivit bestulna på fyrhjulingar värda 10,1 miljoner kronor under 2007. Under 2006 var siffran 6,8 miljoner kronor.

— Genom att montera en spårsändare på din fyrhjuling ökar chanserna att återfinna den markant — och ju vanligare det blir med spårsändare på fyrhjulingar ju mindre intressanta kommer de att bli för tjuven, menar Frida Petersson. De som har spårsändare monterad slipper dessutom betala grundsjälvrisken om deras fyrhjuling ändå skulle bli stulen.

Tips för att försvåra för tjuven

•Använd alltid ett godkänt lås/kätting Klass III.
•Förvara alltid din fyrhjuling i låst utrymme. När det inte är möjligt, lås fast fyrhjulingen med godkänt lås/kätting runt ett fast föremål — t ex ett träd.
•Montera spårsändare. GPS-sändare som aktiveras efter stöld och möjliggör spårning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb