Sätt jämförbara priser på skogsbränslen!

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Hur skulle det se ut om priset på mjölken i butik sattes i kronor per procent fetthalt i vissa affärer och per liter i andra? Eller bensinen i kronor per energiinnehåll på ena macken och kronor per kg i nästa och per liter i den tredje?

–Det skulle bli ett ramaskri, säger Johan J Möller på Skogforsk. Men så ser det lite tillspetsat ut för priset på skogsbränslen. Det finns ett otal olika sätt som man kan få betalt för skogsbränslen, vilket gör prisjämförelser mycket svåra.

Annons
Annons

Det här vill Johan J Möller ändra på genom att införa jämförbara prislistor med enhetliga måttenheter.
–Men det kräver vilja, engagemang och målinriktat arbete från säljare, alltså skogsägare, och köpare som värmeverk, understryker han. Idag finns det minst åtta olika betalningsvarianter för en rad olika sortiment. Bland dem finns enhetspris (klumpsumma) eller betalning per hektar, ton, ton torrsubstans, fub, kubikmeter flis (stjälpt mått) och MWh.

Möller föreslår att mot skogsägaren ska man mäta i ton torrsubstans för bränslet kompletterat med en prisjustering för olika egenskaper, som till exempel skotningsavstånd och total leveransvolym. Detta ska då gälla för alla typer av bränsleved som stamved, stubbar, barr, grenar och trädslag. För skotningen blir naturligtvis avdragen större ju längre avstånd till avlägget. Kanske 30 kronor från 300 meter och 60 kronor från 600 meter?

Genom att ha genomarbetade prislistor så blir det lättare för skogsägaren att förstå och jämföra prislistor och denne kan känna sig tryggare i affären.
– Det leder förhoppningsvis till att skogsägaren kommer att tycka det är intressantare att få fram olika typer av skogsbränsle som värmeverken frågar efter. Skogsägaren kan ju se vad som är bästa betalning.

Genom att ha enhetliga jämförbara prislistor menar Johan J Möller att det triggar skogsägarna att ta fram mer volymer, anpassad och bättre kvalité och framför allt underlätta en affärsuppgörelse. Slutkunden, värmeverken, blir sannolikt också nöjdare eftersom de tydligare kommer att  veta vad leveransen består av.   
 

Offentliga prislistor på nätet:
Norra Skogsägarna. Grotflis 260 kr/m3f, träddelar varierar beroende på lastvikt 120–170 m3f, bränsleved 190 kr/m3f
Norrskog: vägning/travmätning  190 kr/fub
VVDS: bränsleved 220 kr/fub
Stora Enso: travmätning 190 kr/fub
Mellanskog: inga priser
Nätraälven: inga priser
Holmen: bränsleved 200 kr/fub
Sveaskog: inga priser
SCA: inga priser
Södra: stjälpt mått: grot 110 kr/m3s, träddelsflis 110 kr/m3s, flis bok, ek 140 mr kr/m3s

Samma bränsle olika priser
Den som jämför bränslepriserna i samma mått märker att priserna  skiljer sig kraftigt. Vilket däremot  kan vara svårt att se om en köpare erbjuder kronor/hektar och en annan erbjuder kronor per ton. Johan Möllers ger ett exempel på hur enhetliga priser kan komma att se ut.

  Kr/ton ts  
Grot barr 265  
Grot löv 285  
Klent barrträd 45  
Klent löv 55  
Bränsleved 388  
Stubbar 19  

 

SKOGEN 9/2013

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons