Satsning på löv

17 januari Skogforsk och Sveaskog ska samarbeta i ett projekt med syftet att säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från inhemska lövträd.

Satsning på löv
Kibbal. Arkivbild: SKOGEN

Det är förändringar i klimatet som gör att den svenska skogen behöver bli mer variationsrik. Tidigare har det satsats mycket på förädling av gran och tall, men framöver behövs fler trädslag.

Ett av målen för Skogforsks och Sveaskogs gemensamma projekt är att säkerställa möjligheten att skörda frö för olika växtzoner.

– Vi kommer arbeta med skogsek, bergek, glasbjörk, bok, fågelbär, lind, lönn, gråal, klibbal, asp, sälg, rönn och oxel. I år har vi ett uppstartsår där vi går igenom vad som gjorts tidigare för de olika trädslagen, samt ser över vad som finns tillgängligt i form av plusträd, fältförsök och fröodlingar, säger Thomas Kraft, programchef för skogsträdsförädling på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har redan börjat att anpassa odlingarna efter nya trädslag. Nu provodlas exempelvis klibbal, skogslönn och ek med ambitionen om att odlingarna ska kunna skalas upp inom de kommande åren.

Budget för första året är två miljoner kronor och finansieras av Sveaskog. 

Projektet väntas pågå till 2028, för att sedan vara en del av ordinarie skogsträdsförädling.

– Skogsägare ska kunna köpa växtliga och robusta plantor av alla svenska trädslag. Det här är en viktig investering för framtiden, säger Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog i pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb