Satsning på forskning om skogsskötsel i söder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En av de sex nya skogliga doktorandtjänsterna ska handla om föryngring av tall i södra Sverige.
Nyligen inleddes rekryteringen av doktorander till sex projekt om skogsskötsel i södra Sverige. Forskningen ska göras i nära samarbete med skogssektorn.


Det är Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk som tillsammans med skogsnäringen satsar på forskning som ska utveckla skogsskötseln i södra Sverige.

Annons
Annons

Det gemensamma forskningsprogrammet heter Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, "FRAS".

- Tillsammans tar de nya doktorandtjänsterna ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Kommunikation med olika delar av skogssektorn är en viktig del av programmet, skriver SLU i ett pressmeddelande.

 Doktorandtjänsternas inriktning är:

 • Föryngring av tall i södra Sverige
 • Smarta föryngringar
 • Röjning för variationsrikt skogsbruk
 • Gallring och naturhänsyn
 • Effektivare beståndsbehandling
 • Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons