Satsning på barkborrefångst i skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
20 miljoner barkborrar har fångats i fällor på 55 platser i skyddade områden, enligt Skogsstyrelsen.
De utvalda platserna finns från Skåne till Uppland. Där har totalt 2 700 fällor varit utplacerade i skog som skyddats på grund av höga naturvärden.
Skogsstyrelsen räknar med att fällorna räddat ungefär 5 000 granar. Detta baserat på studier som visar att det behövs cirka 4 000 granbarkborrar för att döda en gran.
”Det han handla om ännu fler granar eftersom många av de granbarkborrar som fångades tidigt på sommaren skulle ha gett upphov till än nu fler granbarkborar”, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.
Flest barkborrar fångades i början av sommaren i de östra delarna av Götaland och Svealand. Detta överensstämmer med myndighetens svärmningsövervakning över landet som helhet. Jämfört med svärmningsövervakningens fällor fångade dock färre barkborrar per fälla i de skyddade skogarna.
”Nu behöver vi titta närmare på orsakerna kring det och om angreppen i de skyddade områden har minskat som en följd av insatsen”, säger Johan Åberg.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons