Satsar hårt på skönhet

3 september 2013 David Strömberg sköter familjens skog i Tjärby utanför Laholm. En fantastiskt vacker plats där ett gammalt gravfält kantar lövskogen som böljar sig fram över kullarna. I dalarna är det öppen mark med gräs. David har ägnat tid och kraft på att få området ännu vackrare.

Satsar hårt på skönhet

–Pappas kossor har gått här, förklarar David. Inte undra på att skogen är ett populärt strövområde, här finns fina stigar och gott om rådjur att se på.
Förra våren var här inte riktigt lika vackert, David har gjort ett riktigt hästjobb i vinter. Ägnat helgerna åt att röja bort all gran men även asp, rönn och tall, dessutom gallrat motormanuellt på tre av områdets åtta hektar.
–Ett av syftena med gallringen var att få bort granen, och jag lyckades få bort alla utom en som jag glömde! Den får gå i vinter när jag fortsätter.

David har fått fram vackra ljusa gläntor och satsar nu på lövträd fast granen troligen skulle ha producerat mera pengar. Nu är det bara ek och björk och lite andra lövträd, eken dominerar litet. Han har valt att spara många naturvårdsträd.

David Strömberg framför timmerlastbil.
– Det blir nog lite pengar. Uppsnyggningen gav mer timmer än vad jag trodde, säger David Strömberg.

–Vi skulle säkert tjäna på att plantera gran, men våra marker är inte så stora att vi kan leva på skog och det här är inga granmarker direkt. Dessutom tycker jag inte att granen är fin. Det är mycket roligare och vackrare med löv! Och så måste man ju tänka på alla besökarna.
–Ungefär hälften av ekarna gallrade jag bort, och ännu mer björk. Skogen har ju aldrig gallrats, så stammarna kunde haft  litet större diameter. Men det blir nog ett hyfsat överskott ändå, det blev mycket mera timmer än jag trott, hela lasset fullt!
–Sammanlagt nästan 200 meter flis och ungefär lika långt med virke.
David kommer sen in på de mål han har med skogen.
–Dels är det ekonomin, dels att sköta skogen. Jag tar bort de dåliga träden och gynnar de bra. Jag vill ha höga, raka ekar! De är finast. Sen när jobbet är klart kanske jag ska prova på med lite poppel.

David Strömberg är 21 år och slutade sin skogsbruksutbildning för två år sedan. Nu arbetar han som manuell huggare på ett skogsvårdsföretag. Jobbet är varierande.
–Köra maskin är inget för mig, jag måste få röra på mig! Jag tyckte det verkade roligt med manuell huggning redan från början, det var det som intresserade mig mest på    utbildningen. Jag ville i alla fall få prova på. Och på den vägen är det, konstaterar David.

Text och foto: Karin Bernle

SKOGEN 8/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb