Satsa på afrikas skogar!

18 september 2009 Använd skogen i Sveriges bistånd till Afrika! Den uppmaningen kommer från Skogsinitiativet, Sidas och Föreningen Skogens satsning på globala skogsfrågor.

I ett PM till Sida pekar initiativets kansli ut skogens möjligheter när Sverige nu drar ner på biståndet till andra länder och fokuserar på Afrika.

Det handlar inte om stöd till enskilda länder utan den strategi för regionalt stöd som Sida håller på att arbeta fram. Strategin går ut på att stimulera samarbete och handel över nationsgränserna i Afrika. Då är skogen en bra möjlighet menar Per Björkman som arbetar på Föreningen Skogen som samordnare av Skogsinitiativet.
— Länderna behöver samarbeta i många skogsfrågor. Oftast går det inte att etablera skogliga institutioner i varje land, särskilt inte i de fattigare länderna. Sverige hade mer än hundra år på sig att utveckla ideella föreningar, skogsvårdslagar, myndigheter, skogsägarrörelse och forskning. Så mycket tid att ordna hanteringen av skogarna har inte dagens utvecklingsländer. Därför måste de samverka.

Stabilare institutioner tillhör de viktigaste insatserna för att de fattiga ska få tillgång till skogen och för att förädlingsvärdena inte ska försvinna till avlägsna länder.
En insats som Sverige har goda förutsättningar att hjälpa till med är kampen mot korruption och för en god miljö i skogen.
— Vi har en global ställning som ett ansvarsfullt och ledande skogsland som lever på sin exporterande skogsindustri. Det ger en trovärdighet som Sida kan nyttja. Till exempel genom stöd till en hederlig och rättvis handel med skogsprodukter.

Vi kan också stöda de afrikanska skogsländernas samarbete så att de inte spelas ut mot varandra i konkurrensen om globalt kapital.
— Det behövs regelverk för investeringar och exploatering. Mekanismer för övervakning måste till. Trycket är hårt från bland annat Indien och Kina. Tiden som står till buds för de afrikanska länderna är kort. De behöver lära av varandra.

En typ av investeringar är västländernas betalning för att motverka avskogningens bidrag till växthusgaserna. Där måste den afrikanska beredskapen öka snabbt. Det kan komma stora belopp på kort tid.
— Afrika kommer att utsättas för ett hårt tryck att ta emot dessa investeringar, säger Per Björkman. Men stora investeringar måste fungera även för den fattiga lokalbefolkningen!

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb