Satellitdata granskar om hygget följer lagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att slutavverkningar görs enligt skogslagen. I framtiden ska även gallringar kontrolleras.

Satellituppföljning har tidigare prövats på vissa platser i Finland. Men sedan i somras omfattar övervakningen hela landet.

Annons
Annons

Med hjälp av satellitdata tas kartor fram över utförda avverkningar. De kan sedan enkelt jämföras med inlämnade avverkningsanmälningar. 

En stor poäng är att detta minskar antalet onödiga fältbesök, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen på Finlands skogscentral på myndighetens nyhetssajt.

Syftet är att hitta avverkningar som avviker från uppgifterna som lämnats i anmälan eller skog som avverkats trots att den är skyddad.

Inledningsvis  fokuserar man på att granska slutavverkningar. I framtiden, är det tänkt, ska även gallringar kontrolleras.

Systemet som används har utvecklats av Bitcomp ab och utmärker  sig bland annat genom att snabbt kunna bearbeta stora mängder data.

Utvecklingschef Sanna Härkonen på Bitcomp säger att satellitdata innebär att information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt än för fem år sedan.

- Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen.

Publicerad:
 • Här möts lärare med skogen som klassrum

  Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.
 • Annons
 • LRF Skog får ny erfaren ordförande

  Paul Christensson, 60 år, har varit aktiv i skogsägarrörelsen i mer än halva sitt liv. Nu blir han ny ordförande för LRF Skog.
 • ”Man kan inte minska utsläpp som är förbjudna”

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT.  Om vi använder skogens tillväxt till att bygga hus som står i sekler kan detta marginellt minska koldioxiden i atmosfären. Men att hävda att man genom att använda mer skogsprodukter kan minska utsläpp som är förbjudna - det går bara inte, skriver Magnus Nilsson i en slutreplik.
 • Annons
 • ”Skogsdebatten måste vidga horisonten"

  Kategorier: debatt, Sten B Nilsson
  DEBATT. Varför fallerade det nationella skogsprogrammet? Och varför är skogsnäringen så fixerad vid att konservera skogsbruket i dess nuvarande form? I en analys funderar professor Sten B Nilsson på varför det saknas helhetssyn, både i näringen och i samhället i stort.
 • ”Skifte till skogsprodukter gör stor klimatnytta””

  DEBATT. ”Magnus Nilsson bör läsa vår rapport litet noggrannare. Ett centralt budskap är de minskade koldioxidutsläpp som skogsprodukter bidrar till när de ersätter fossila material baserade på olja och kol", skriver Carina Håkansson i en replik.
 • Annons