Satellitdata granskar om hygget följer lagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att slutavverkningar görs enligt skogslagen. I framtiden ska även gallringar kontrolleras.

Satellituppföljning har tidigare prövats på vissa platser i Finland. Men sedan i somras omfattar övervakningen hela landet.

Annons
Annons

Med hjälp av satellitdata tas kartor fram över utförda avverkningar. De kan sedan enkelt jämföras med inlämnade avverkningsanmälningar. 

En stor poäng är att detta minskar antalet onödiga fältbesök, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen på Finlands skogscentral på myndighetens nyhetssajt.

Syftet är att hitta avverkningar som avviker från uppgifterna som lämnats i anmälan eller skog som avverkats trots att den är skyddad.

Inledningsvis  fokuserar man på att granska slutavverkningar. I framtiden, är det tänkt, ska även gallringar kontrolleras.

Systemet som används har utvecklats av Bitcomp ab och utmärker  sig bland annat genom att snabbt kunna bearbeta stora mängder data.

Utvecklingschef Sanna Härkonen på Bitcomp säger att satellitdata innebär att information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt än för fem år sedan.

- Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen.

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons