Satellitdata granskar om hygget följer lagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att slutavverkningar görs enligt skogslagen. I framtiden ska även gallringar kontrolleras.

Satellituppföljning har tidigare prövats på vissa platser i Finland. Men sedan i somras omfattar övervakningen hela landet.

Annons
Annons

Med hjälp av satellitdata tas kartor fram över utförda avverkningar. De kan sedan enkelt jämföras med inlämnade avverkningsanmälningar. 

En stor poäng är att detta minskar antalet onödiga fältbesök, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen på Finlands skogscentral på myndighetens nyhetssajt.

Syftet är att hitta avverkningar som avviker från uppgifterna som lämnats i anmälan eller skog som avverkats trots att den är skyddad.

Inledningsvis  fokuserar man på att granska slutavverkningar. I framtiden, är det tänkt, ska även gallringar kontrolleras.

Systemet som används har utvecklats av Bitcomp ab och utmärker  sig bland annat genom att snabbt kunna bearbeta stora mängder data.

Utvecklingschef Sanna Härkonen på Bitcomp säger att satellitdata innebär att information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt än för fem år sedan.

- Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen.

Publicerad:
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons