Satellitdata granskar om hygget följer lagen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att slutavverkningar görs enligt skogslagen. I framtiden ska även gallringar kontrolleras.

Satellituppföljning har tidigare prövats på vissa platser i Finland. Men sedan i somras omfattar övervakningen hela landet.

Annons
Annons

Med hjälp av satellitdata tas kartor fram över utförda avverkningar. De kan sedan enkelt jämföras med inlämnade avverkningsanmälningar. 

En stor poäng är att detta minskar antalet onödiga fältbesök, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen på Finlands skogscentral på myndighetens nyhetssajt.

Syftet är att hitta avverkningar som avviker från uppgifterna som lämnats i anmälan eller skog som avverkats trots att den är skyddad.

Inledningsvis  fokuserar man på att granska slutavverkningar. I framtiden, är det tänkt, ska även gallringar kontrolleras.

Systemet som används har utvecklats av Bitcomp ab och utmärker  sig bland annat genom att snabbt kunna bearbeta stora mängder data.

Utvecklingschef Sanna Härkonen på Bitcomp säger att satellitdata innebär att information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt än för fem år sedan.

- Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen.

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons