Samverkan ska lösa konflikter om nyckelbiotoper

20 november 2006 Norrtälje kommun finns två till fyra gånger mer skyddsvärd skog än genomsnittet både för regionen och för landet. Höga naturvärden och stor efterfrågan på virke har gett upphov till stora och i många fall svårlösta intressekonflikter.

I det så kallade Norrtäljeprojektet har myndigheterna tillsammans med skogsbruket försökt hitta en framkomlig väg. Nu är rapporten klar.

Läs rapporten här» http://www.ab.lst.se/templates/News____9495.asp

Nu måste myndigheterna skrida till handling, menar Mellanskog » http://www.mellanskog.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb