”Sämre skogsbilvägar blir flaskhals för samhället”

23 januari Bristfälliga skogsbilvägar riskerar inte bara industrins virkesförsörjning utan också andra samhällsfunktioner, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en debattartikel.

”Sämre skogsbilvägar blir flaskhals för samhället”
Sämre skogsbilvägar skapar problem för näringsliv, landsbygd och friluftsliv, anser Herman Sundqvist. Foto: Veronika Lax.

En analys gjord av Skogsstyrelsen visar att tyngre fordon och eftersatt underhåll försämrat skogsbilvägarna. Läget förvärras av klimatförändringarna. Effekterna syns redan idag men kommer att förvärras av säsongsmässiga bärighetsvariationer, störtregn och avrinningsproblematik, skriver Herman Sundqvist i artikeln på Skogsstyrelsens webb.

Detta sker samtidigt som de enskilda vägarna fått en allt större betydelse. Dels som komplement till det allmänna vägnätet, dels som utfartsvägar på landsbygden, för boende, näringslivet och friluftslivet, påpekar han.

”De enskilda vägarna är förstås avgörande för många samhällsfunktioner men också för skogsnäringen och dess möjligheter att få fram råvara till rimlig kostnad. I vårt land transporteras varje år oförädlad trädbiomassa 280 miljoner kilometer. Det motsvarar 7 000 varv runt jorden. Av skogstransporterna startar nästan 90 procent på enskild väg”, skriver Herman Sundqvist.

Förutom nämnda faktorer, som tyngre fordon och ökande bärighetsnedsättningar, anser Skogsstyrelsen att det saknas en ansvarig myndighet som följer upp och driver utvecklingen för den del av vägnätet som inte får statligt bidrag för underhåll.

Man efterfrågar också en översiktlig bild av vägarna standard. Det gäller även de olika aktörernas ansvar, krav och behov. Det finns ingen uttalad gemensam standard inom skogsbruket för nybyggnation, upprustning och underhåll av skogsbilvägar, påpekar Herman Sundqvist.

Han menar att det behövs ökad samverkan över fastighetsgränserna vid nybygge av vägar, något som är ovanligt idag.

Det behövs också utveckling av vägdata, bättre projektering och planer för underhåll, fortsätter han.

Men, liksom tidigare i artskyddsärenden, efterfrågar Skogsstyrelsen politisk vägledning.

”Det kommer kräva hårt arbete, något vi är beredda att fortsätta vara en viktig del av. Men det kommer också krävas politiska beslut och insatser från en bredd av aktörer. Kommer vi inte igång med förbättringarna nu, riskerar eftersatta vägar att bli en flaskhals inte bara för skogsnäringen och dess möjligheter att bidra till en omställning från ett fossilfritt samhälle, utan även för stora delar av landsbygden, för boende, näringslivet och friluftslivet över hela landet”, skriver Herman Sundqvist.

Fakta enskilda vägnätet: 43 000 mil långt, av detta utgör skogsbilvägarna hela 21 000 mil. Det är mer än dubbelt så mycket som de statliga vägarna. Utbyggnaden av skogsbilvägnätet har fördubblats under 2021. Källa: Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb