Sämre hänsyn vid avverkningar

11 april 2011 Skogsstyrelsens bedömer att 37 procent av avverkningarna har otillräcklig hänsyn. Detta är en försämring jämfört med tidigare år. Nu kraftsamlar Skogsstyrelsen tillsammans med sektorn för att förbättra resultaten.

Skogsstyrelsens tidigare analyser visar att det tas en omfattande miljöhänsyn vid avverkningarna, men att det finns brister i hänsynen till bland annat hänsynskrävande biotoper vilket får genomslag i helhetsbedömningen.

– Det kan finnas skillnader i hur vi ser på behoven av miljöhänsyn. Genom att förbättra dialogen och samsynen skulle vi kunna komma långt, säger Malin Andersson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Läs mer på skogsstyrelsen.se»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb