Sammanslagning skapar sågjätte i Dalarna

19 juni 2019 En tysk investeringsfond som nyligen förvärvade Siljan Group blir nu även huvudägare i Bergkvist-Insjön. Under hösten skapas nya sågkoncernen Bergkvist -Siljan AB.

Familjen Bergkvist, som ägt bolaget i fyra generationer, kvarstår som betydande delägare.

Köpare är den tyska investeringsfonden ESSVP genom svenska dotterbolaget Dilasso Timber AB. Sedan maj 2018 äger de också Siljan Group AB.

Efter sammanslagningen bildar bolagen sågverkskoncernen Bergkvist-Siljan med produktion i Insjön, Mora och Blyberg.

– Bergkvist-Insjön och Siljan kompletterar varandra både vad gäller produktsortiment och marknad och tillsammans har vi dessutom en betydande råvaruorganisation i regionen, vilket gynnar skogsägarna och andra intressenter i branschen, säger Ulf Bergkvist, ordförande i Bergkvist-Insjön, i ett pressmeddelande.

– Vi är ju redan idag goda grannar och de båda bolagen har snarlika kulturer och passar varandra bra. Siljan och Bergkvist-Insjön är koncerner med starka, stolta rötter i bygden, och den här affären skänker framtidstro för såväl kunder och leverantörer som anställda, säger Jon Hansson, vd för Siljan Group.           

– Den här affären ger oss möjlighet att skapa ett konkurrenskraftigt sågverksföretag i ett riktigt bra råvaruområde, säger Anders Nilsson, vd Bergkvist-Insjön, som också tillträder som koncernchef för den nya koncernen Bergkvist-Siljan.

Affären väntas vara klar under sommaren. Den nya koncernen kommer ta form under hösten och fram till dess fortlöper verksamheterna i Bergkvist-Insjön och Siljan som vanligt.

Fakta: Dilasso Timber ägs av fonden ESSVP som investerar i bolag i tysktalande länder sedan 2001. Investeringsobjekt är marknadsledande produktionsbolag exempelvis inom sågverksindustri. Bergkvist-Insjön AB grundades i Insjön 1925  och har idag en omsättning på 1,5 miljarder kronor och 200 anställda. Siljan Group AB grundades i Mora 1897, omsätter 1,4 miljarder kronor och har 200 anställda.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb