Samling mot skalbaggarna

27 april 2007 Kampen mot "the mountan pine beetle" fortsätter i Kanada.

På provinsen British Columbias hemsida kan man ta del av ”the Mountain Pine Beetle Action Plan”.

Detta projekt pågår mellan 2006 och 2011 för att hantera problematiken kring det vid det här laget, smått gigantiska angreppen. Detta gäller inte bara direkta åtgärder mot baggarna utan också hur man till exempel skall handskas med de ekonomiska konsekvenser som angreppen har haft på samhällen som redan varit hårt ansatta på grund av importskatten på barrtimmer mellan USA och Kanada.

Om man sållar lite kanske man kan man dra nytta av en del information till hanteringen av granbarkborren i södra Sverige?

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb