Samarbete ger bättre information om skog

17 februari 2011 Nu ska Skogssveriges företag och organisationer bli bättre på att berätta om skog och skogsbruk för politiker, media, skolbarn och allmänhet. Ett gemensamt kansli skapas för Skogen i Skolan, SkogsSverige på Internet och Föreningen Skogen. Tillsammans ska man arbeta med skogsinformation.

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolvärlden och skogssektorn där lärare får hjälp att använda skogen i undervisningen. Skogssverige på Internet är branschens gemensamma webbportal med nyheter, fakta och frågelåda för såväl skogsbrukare som allmänhet. Båda verksamheter är till stor del finansierade av skogssektorn, alltså de skogliga myndigheterna, organisationerna och företagen.

Och båda verksamheter har mycket gemensamt med Föreningen Skogen. Genom att bilda ett gemensamt kansli inom Föreningen Skogen kan vi samarbeta om resurser och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Alla tre verksamheter kommer att fortsätta under eget namn. Men informationsutbytet ska bli bättre, anpassningen till olika målgrupper tydligare och användningen av resurser effektivare. Och inte minst är förhoppningen att fler skogsbrukare ska engagera sig.

Till sommaren ska omorganisationen vara klar och på sikt finns det goda möjligheter att samla skogsbruket och skogsindustrin till nya samarbeten när väl den nya mötesplatsen finns på plats.

Även om kansliet ligger under Föreningen Skogen och dess styrelse kommer Skogen i Skolans verksamhet huvudsakligen ledas av en styrgrupp med bred representation från skolans och från skogens värld. Skogssverige har på motsvarande sätt en styrgrupp med representanter från skogssektorn.

BE

Ladda ner och läs samordningsgruppens förslag»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb