Virkesmarknad.

Sälja i Västerbotten? Kolla på nätet

29 maj 2008 Gå in på på nätet när du ska sälja virke. I Västerbotten och på många andra håll kan du ladda ned prislistorna från de största aktörernas hemsidor. Men vilken ger bäst betalt? SKOGEN analyserar och ger dig svaret.

Tall — Västerbottens kustland
Holmen Skogs prislista ger bäst betalt för virket, utom i klenare gallringar. Brytpunkten går vid medelstam 0,13 m3fub/träd. I klenare skog än så framstår Martinsons som det bästa alternativet. SCA skog skuggar Holmen och skillnaden är bara några kronor.

I normala slutavverkningar skiljer det cirka 20 kronor mellan den bästa och sämsta listan. Norra skogsägarna och Martinsons följer varandra väl genom en stor del av medelstamsregistret. Martinsons betalar bättre i klena gallringar medan Norra skogsägarna drar ifrån och betalar bättre i riktigt grov slutavverkning.
SCAs prislista drar mot längre stockar än konkurrenternas. I skog med liten avsmalning, få krökar och med bra kvalitet kommer SCAs prislista att ge ännu bättre betalt. I skog med sämre kvalitet framstår Martinsons som ett något bättre alternativ. Prislistan styr mot betydligt kortare stockar än konkurrenternas listor.

Läs mer i senaste SKOGEN, 5/08.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb