Sälj rotposten på hösten

23 februari 2007 Gör bra virkesaffärer.

Sälj rotposten på hösten

En bit in på hösten är det ofta virkesbrist och det brukar vara en bra tid att ta in anbud på rotposter. Det menar Anders Josefsson som är skogsansvarig i Väst på Danske Bank.

— I en het och väl fungerande virkesmarknad, är en rotpostförsäljning oftast en bra affär för skogsägaren, säger han.

Läs mer i Skog och Ekonomi nr 1-2007»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb