Sågverksdöd i Norrbotten

13 december 2007 Setra har beslutat att lägga ner Seskarö sågverk där man idag producerar 155 000 m3. 60 personer vid sågverket förlorar sina jobb. Omkring hälften av produktionskapaciteten förs över till Rolfs sågverk i Kalix. 20 av dom anställda vid Seskarö beräknas få följa med till Rolfs där Setra också ska satsa mer på vidarförädling.

— Det finns en generell överkapacitet inom sågverksindustrin i förhållande till råvarutillgången i regionen, säger Kent Torwald, vd och koncernchef. Trots att vi redan genomfört åtgärder i Norr- och Västerbotten är kostymen fortfarande för stor. Vi behöver minska produktionskapaciteten med motsvarande 80 000 m3 i norra Norrbotten för att anpassa oss till det långsiktigt tillgängliga råvaruflödet.

Minskningen av produktionskapaciteten planeras ske genom en avveckling av verksamheten vid Seskarö sågverk under 2008. Vid Seskarö produceras idag 155 000 m3 sågad vara. Samtidigt fördubblas sågningen vid Rolfs, från dagens nivå på 85 000 m3 till 160 000 m3, genom att produktionen ökas från ett skift till två skift i befintlig anläggning.
Setra har för avsikt att under kommande treårsperiod öka vidareförädlingskapaciteten vid Rolfs.

— Genom att koncentrera sågningen till Kalix skapas förutsättningar för en ökad vidareförädling, och därmed också förutsättningar för en fortsatt lönsamhet och tillväxt i regionen, säger Kent Torwald, vd och koncernchef.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb