Skogsindustrierna:

Sågverkens humledans kan tappa fart

10 november Likt en humla har svenska sågverk flugit i en utmanande världsmarknad utan att det gått att se hur det varit möjligt, skriver Skogsindustrierna i en analys av 2023.

Sågverkens humledans kan tappa fart
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote Library.

För papper var nedgången tydlig under årets första nio månader enligt rapporten Så går det för skogsindustrin. För vissa segment, som förpackningspapper, var minskningen 20 procent. Men det totala tappet har hållits tillbaka på grund av en ökning till Kina. 

– Marknadsnedgången var oväntat kraftig. Men när intresset minskar hos Sveriges övriga exportländer kan Kina agera draglok, och efterfrågan på massa och papper från kinesisk industri är stark. Även om den svaga konjunkturen bromsar ser vi tidiga tecken på återhämtning av efterfrågan i Europa, säger Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Svenska trävarorna har ”överträffat alla förväntningar” och uppges ha ställt centraleuropeiska konkurrenter i skuggan. Takten har visserligen varit lägre efter sommaren men ändå ovanligt stark. Den svaga kronan har hjälpt till för att ta marknadsandelar.

Skogsindustrierna befarar dock att svenska trävaror kanske inte kan stå emot den vikande globala efterfrågan nästa år. Men på medellång sikt kommer efterfrågan bli stor, inte minst inom byggande, tror man.

– De svenska sågverken har gjort en slags humledans. Samtidigt som andra europeiska producenter har fått dra ner sin produktion har svenska sågverk haft några av sina största leveranser någonsin. Det är oväntat, och troligen kommer efterfrågan falla tillbaka. I närtid står hoppet till att den amerikanska marknaden ska kunna trotsa konjunkturen, men den kinesiska marknaden kan visa sig bli en bubblare även på trävarusidan, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna. 

Till rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb